Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zobacz więcej
Czasopisma

Czasopisma przedmiotowo-metodyczne, tzw. Zeszyty Kieleckie

ukazują się w każdym roku szkolnym. Komplet to 2 zeszyty, z których każdy liczy 160 stron. Przeznaczone są dla studentów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego w klasach IV-VIII i szkoły ponadpodstawowej. Czasopisma są jednocześnie książkami, co oznacza, że każdy z...

Czasopisma przedmiotowo-metodyczne, tzw. Zeszyty Kieleckie

ukazują się w każdym roku szkolnym. Komplet to 2 zeszyty, z których każdy liczy 160 stron. Przeznaczone są dla studentów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego w klasach IV-VIII i szkoły ponadpodstawowej. Czasopisma są jednocześnie książkami, co oznacza, że każdy zeszyt ma inny tytuł i cała zawartość dotyczy tego tematu. Zachęcamy do prenumeraty na rok szkolny lub kalendarzowy. Można również zakupić wybrany zeszyt o określonym tytule.

W każdym numerze znajdują się m. in.:

  • gotowe materiały metodyczne: scenariusze lekcji z fragmentami lektur, zbiorem zadań i ćwiczeń z zakresu czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacje, nowatorskie pomysły na kształcenie umiejętności pisania i mówienia, cykle lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

  • gotowe pomoce: karty pracy, testy, sprawdziany, teksty przewodnie, autorskie narzędzia metodyczne, materiały przygotowujące do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,

  • scenariusze zajęć, programy i projekty integrujące treści przedmiotowe z językiem angielskim w edukacji wczesnoszkolnej i wiele innych.

Przegląd Historyczno-Oświatowy

to kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania. Ukazuje się dwa razy w roku – po dwa numery w każdym wydaniu (od 1947 roku).
W publikacji znajdują się: rozprawy z historii oświaty i wychowania; rozprawy i materiały poświęcone dziejom organizacji nauczycielskich oraz oświacie polonijnej; materiały do dziejów szkół i innych placówek naukowych; sylwetki wybitnych pedagogów, nauczycieli i pracowników oświatowych; recenzje i noty wydawnictw z zakresu historii oświaty i szkolnictwa; opracowania bibliograficzne.

Więcej

Lista produktów: Czasopisma 

Czasopisma