Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zobacz więcej

Szczegóły produktu

KALENDARZ NAUCZYCIELSKI 2021

Nowy produkt

KALENDARZ NAUCZYCIELSKI 2021

ISBN: 978-83-7173-339-0
Liczba stron: 224
Oprawa: twarda, zintegrowana całopapierowa foliowana
Format: A5

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

Dostępność:

21,90 zł

Zawartość Kalendarza Nauczycielskiego:

 

I część organizacyjno-kalendarzowa

Struktura Biura Zarządu Głównego ZNP oraz dane teleadresowe Zarządu Głównego, okręgów ZNP, sanatoriów, ośrodków i filii OUPiS.

1. Skrócone kalendarze: na rok 2020, 2021 oraz 2022.

2. Kalendarz miesięczny (dwa miesiące na stronie z wytłuszczeniem dni wolnych od pracy i świąt ustawowych).

3. Kalendarium roczne (dwa dni na stronie; piątek, sobota, niedziela na jednej stronie); z zachowaniem ważnych dat związanych z wydarzeniami historycznymi i wewnątrzzwiązkowymi.

 

II część prawna

Część prawna zawiera następujące zagadnienia:

- obejmowanie członków ZNP ochroną stosunku pracy,

- zwalnianie z obowiązków pracowniczych na czas pełnienia funkcji związkowej,

- ochrona związkowa osób upoważnionych do reprezentowania oddziału wobec pracodawcy,

- przyznawanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – uprawnienia, reprezentacja,

- informowania pracodawców o liczbie członków ZNP.

Materiały teoretyczne są poszerzone o załączniki – gotowe wzory przydatnych dokumentów (uchwał, wniosków, zawiadomień, informacji) zamieszczonych w Kalendarzu wraz z dostępnymi linkami i kodami QR oraz poniżej w formie edytowalnych plików.

 

III część organizacyjno-kalendarzowa

1. Miejsce na notatki – 6 stron

2. Skrócony kalendarz na 2022 rok w formie kalendarza miesięcznego - dwa miesiące na stronie z zaznaczeniem dni wolnych od pracy i świąt ustawowych

Formularze, wzory pism znajdujące się w Kalendarzu Nauczycielskim 2021:

Załącznik 1 - Uchwała o objęciu ochroną związkową członka zarządu oddziału - POBIERZ

Załącznik 2 - Uchwała o przekazaniu uprawnień oddziału zarządowi ogniska - POBIERZ

Załącznik 3 - Uchwała o objęciu ochroną osób upoważnionych do reprezentowania oddziału wobec pracodawcy - POBIERZ

Załącznik 4 - Uchwała o przekazaniu uprawnień oddziału członkowi ZNP w sprawie uzgadniania przyznawania świadczeń z ZFŚS - POBIERZ

Załącznik 5 - Uchwała o objęciu ochroną związkową osób upoważnionych do reprezentowania oddziału wobec pracodawcy w sprawie uzgadniania przyznawania świadczeń z ZFŚS - POBIERZ

Załącznik 6 - Wniosek o podanie liczby osób stanowiących kadrę kierowniczą w szkole lub placówce oświatowej - POBIERZ

Załącznik 7 - Zawiadomienie pracodadcy o objęciu szczególną ochroną związkową - POBIERZ

Załącznik 8 - Uchwała w sprawie wystąpienia o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - POBIERZ

Załącznik 9 - Wniosek do pracodawcy o zwolnienie członka zarządu oddziału z obowiązku świadczenia pracy - POBIERZ

Załącznik 10 - Informacja półroczna o liczbie członków ZNP w oddziale - POBIERZ


Formularze, wzory pism znajdujące się w Kalendarzu Nauczycielskim 2020:


Wzór nr 1 - Zastrzeżenia dotyczące zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych - POBIERZ

Wzór nr 2 - Zastrzeżenia dotyczące zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony - POBIERZ

Wzór nr 3 - Opinia w sprawie zamiaru zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym - POBIERZ

Wzór nr 4 - Zastrzeżenia dotyczące zamiaru wypowiedzenia warunków umowy - POBIERZ

Wzór nr 5 - Zawiadomienie pracodawcy o objęciu pracownika ochroną związkową - POBIERZ

Wzór nr 6 - Decyzja w sprawie uchylenia ochrony związkowej - POBIERZ

Wzór nr 7 - Sprzeciw wobec zwolnienia pracownika szczególnie chronionego - POBIERZ

Wzór nr 8 - Stanowisko w sprawie kary porządkowej - POBIERZ

Wzór nr 9 - Wniosek o wcześniejsze zatarcie kary porządkowej - POBIERZ

Wzór nr 10 - Opinia w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec członka ZNP - POBIERZ

Wzór nr 11 - Opinia w sprawie wyznaczenia ZNP obrońcy z urzędu - POBIERZ

        


Formularze, wzory pism do pobrania znajdujące się w Kalendarzu Nauczycielskim 2019:

Arkusz do analizy projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli - POBIERZ

Wzór opinii do projektu regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli - POBIERZ

Wzór opinii do projektu regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - POBIERZ

Wzór opinii w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - POBIERZ

Arkusz do analizy projektu regulaminu pracy publicznej jednostki oświatowej - POBIERZ

Arkusz do analizy projektu regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi publicznej jednostki oświatowej - POBIERZ

Arkusz do analizy projektu regulaminu ZFŚS - POBIERZ

Wzór porozumienia w sprawie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę - POBIERZ

Wzór opinii do regulaminu wskaźnikowego oceny pracy nauczycieli - POBIERZ

Wzór opinii do oceny pracy dyrektora szkoły - POBIERZ

Wzór opinii w sprawie projektu arkusza organizacji szkoły, przedszkola - POBIERZ

Zawiadomienie o wytypowaniu przedstawiciela ZNP do udziału w pracach komisji - POBIERZ

Wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej - POBIERZ

Wzór wniosku związku o informację do pracodawcy - POBIERZ

Wzory wniosków o usunięcie nieprawidłowości - POBIERZ

Formularze, wzory pism do pobrania znajdujące się w Kalendarzu Nauczycielskim 2018:

Współpraca zakładowej organizacji związkowej ZNP z podmiotami zewnętrznymi - wybrane procedury i wzory pism:

Wykaz źródeł prawa wykorzystanych w tekście - POBIERZ

Upoważnienie do wykonywania kompetencji zakładowej organizacji związkowej ZNP - POBIERZ

Porozumienie w sprawie współdziałania z JST w dziedzinie oświaty i wychowania - POBIERZ

Porozumienie w sprawie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę - POBIERZ

Opinia do projektu aktu prawnego jednostki samorządu terytorialnego - POBIERZ

Opinia w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - POBIERZ

Stwierdzenie działań niezgodnych z prawem lub zasadami sprawiedliwości - POBIERZ

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - POBIERZ

Wniosek o informację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - POBIERZ

Opinia w sprawie projektu arkusza organizacji szkoły/przedszkola - POBIERZ

Opinia do oceny pracy dyrektora szkoły - POBIERZ

Umowa udostępnienia pomieszczeń i urządzeń technicznych - POBIERZ

Wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - POBIERZ

Wniosek o zwolnienie z pracy na czas doraźnej czynności związkowej - POBIERZ

Wskazanie pracownika objętego ochroną związkową - POBIERZ

         
Formularze, wzory pism do pobrania znajdujące się w Kalendarzu Nauczycielskim 2017:

Przejście zakładu pracy - porozumienie - pobierz  PDF / pobierz WORD

Udzielenie informacji publicznej - wniosek - pobierz PDF / pobierz WORD

Udzielenie informacji związkowi - wniosek - pobierz PDF / pobierz WORD

Wniosek o nadanie Medalu KEN - pobierz PDF / pobierz WORD

Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia - pobierz PDF / pobierz WORD

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - oddelegowanie - wniosek - pobierz PDF / pobierz WORD

Zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - wniosek - pobierz PDF / pobierz WORD

Objęcie ochroną związkową - wniosek - pobierz PDF / pobierz WORD

Powiązane

Kalendarze