Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Zobacz więcej

Szczegóły produktu

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna

Nowy produkt

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna

Teoria i praktyka

Zbigniew Semadeni, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Gustaw Treliński, Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czajkowska

ISBN: 978-83-7173-309-3
Liczba stron: 286
Oprawa: miękka
Format: B5

Więcej szczegółów

Dostępność:

38,10 złW Matematycznej edukacji wczesnoszkolnej przedstawione zostały – systematycznie i klarownie – najważniejsze zagadnienia edukacji matematycznej dzieci w wieku od przedszkola po klasę IV szkoły podstawowej.

Wykładowcy i studenci edukacji wczesnoszkolnej znajdą w książce pełny kurs podstawowej wiedzy merytoryczno-metodycznej dotyczącej edukacji matematycznej, oparty na solidnych podstawach naukowych i na założeniu zgodności procesu kształcenia z naturalnym rozwojem umysłowym
i emocjonalnym dzieci.

Szczególny nacisk położono tu na analizę rozmaitych błędnych poglądów dydaktycznych zakorzenionych w społeczeństwie i w praktyce szkolnej. Choć badania naukowe prowadzone w Polsce i w innych krajach dawno ukazały ich niewłaściwość, przekonania te nadal stanowią główną przyczynę nadmiernych trudności dzieci
i niezadowalających wyników nauczania.

W książce wyjaśniono również nieporozumienia dotyczące matematycznych uzdolnień dzieci oraz zawarto wskazówki, jak te uzdolnienia rozpoznać i skutecznie rozwijać. Wiadomo, że ujawniają się one u połowy przedszkolaków (jeśli stworzy się im odpowiednie warunki), a wybitnymi zdolnościami wykazuje się co czwarte dziecko w szóstym roku życia. Niestety po pójściu do I klasy liczba takich dzieci znacząco spada.

Dla nauczycieli klas I–III szczególnie ważne jest to, że opisane w tej pozycji prawidłowości dotyczące skutecznego uczenia się matematyki i przechodzenia dzieci na coraz wyższe poziomy rozumienia stosują się zarówno przy doskonaleniu tradycyjnego nauczania w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i w tych grupach, w których nauczyciele zostawiają dzieciom większą swobodę i wspierają je w samodzielnej działalności matematycznej.

Także rodzice zatroskani o edukację swoich dzieci znajdą w naszej książce wiele informacji o przyczynach trudności pojawiających się podczas nauki matematyki, jak również rady i wskazówki dotyczące wspomagania rozwoju dzieci. Wszyscy zainteresowani znajdą też informacje, jak można wykryć uzdolnienia matematyczne dziecka
i jak je stymulować.Informacje o Autorach


   Zbigniew Semadeni – emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor WSGE w Józefowie. Autor około stu prac z matematyki i dydaktyki matematyki. Były wykładowca uniwersytetów w: Seattle (1961–1962), Toronto (1982–1983), Sydney (1984) i University of California w Davis (1989–1990); w latach 1973–1985 zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematycznego PAN; przewodniczący Komisji Nauczania Matematyki Komitetu Nauk Matematycznych PAN (1972–1993); ekspert MEN współpracujący przy opracowywaniu programów nauczania matematyki i edukacji początkowej (1969–1995) i przy podstawach programowych (2007–2009); wiceprezes International Commission on Mathematical Instruction (1983–1986); organizator i główny wykładowca Studium Nauczania Początkowego Matematyki Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego (1975–1977); redaktor i jeden z głównych autorów 4-tomowego dzieła Nauczanie Początkowe Matematyki (WSiP 1981–1987); autor podręczników matematyki dla klas I–III (WSiP 1990–1999).

   Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju i Edukacji Człowieka; kierownik Katedry Pedagogiki Małego Dziecka; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Do jej ważniejszych publikacji należą: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze (1992, wydanie IX w 2013), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli (1997, wydanie V w 2009 – współautor: E. Zielińska), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli (2012, redakcja tomu, autorstwo 25 i współautorstwo 9 rozdziałów), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu (2014, redakcja tomu, autorstwo 7 i współautorstwo 7 rozdziałów), Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla rodziców i nauczycieli. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne
i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi (2014, redakcja tomu, autorstwo 10 i współautorstwo 4 rozdziałów).


   Gustaw Treliński – doktor hab., aktualnie prof. WSP im. Janusza Korczaka oraz WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczył w szkole podstawowej i liceum, a także w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i w kieleckich uczelniach: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, WSEiP oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej. Były dyrektor Instytutu Matematyki Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Autor i współautor 200 publikacji związanych z kształceniem matematycznym, z dydaktyką stosowania matematyki, matematyką w kształceniu zintegrowanym oraz z kształceniem nauczycieli. Do jego ważniejszych publikacji należą: Stosowanie matematyki jako problem dydaktyki matematyki (1982), Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I–III (2004), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna: 3xM: Matematyka, Modelowanie, Metodyka (2011). Współautor popularnych zbiorów zadań: Matura w kieszeni, Bilet do liceum, Pewnym krokiem do liceum. Współtwórca dwóch projektów dydaktycznych: Błękitna Matematyka oraz Postrzegam świat całościowo – kształcenie zintegrowane (współautor programów, podręczników, obudowy metodycznej). Członek zespołu przygotowującego reformę systemu edukacji z roku 1999, w szczególności podstaw programowych. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Nauczanie Początkowe”. Jest rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych.

   Beata Bugajska-Jaszczołt – doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki. Pracuje w Instytucie Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Prowadzone przez nią badania naukowe koncentrują się wokół organizacji nauczania matematyki, zagadnień wprowadzania i rozwijania pojęć matematycznych na różnych etapach edukacyjnych, a także problemów kształcenia nauczycieli. W swoich pracach wiele uwagi poświęca rozwijaniu aktywności ma tematycznych w procesie rozwiązywania zadań. Jest autorką i współautorką kilku dziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych.

   Monika Czajkowska – doktor nauk matematycznych; od 1992 roku nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Matematyki; od 2009 roku pracownik naukowy w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Członek następujących zespołów badawczych: realizującego w Polsce badanie TEDS-M (2008–2009); realizującego w Polsce badanie PISA (od 2010); realizującego badanie OBUT (od 2012). Redaktor naczelny czasopisma „NiM+TI” (2007–2013); Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu Mathématiques sans frontieres
w województwie świętokrzyskim (2002–2007); zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego (2010–2013). Dwukrotnie w 2011 roku na zlecenie MEN reprezentowała Polskę na spotkaniach grupy roboczej ds. kompetencji matematycznych, naukowych i technicznych (Thematic Working Group Mathematics, Science and Technology Education) działającej przy Komisji Europejskiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących nauczania matematyki na różnych etapach edukacyjnych oraz kształcenia przyszłych nauczycieli.

znp, sklep znp, wydawnictwo znp, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Poradniki metodyczne, zeszyty kieleckie, druk cyfrowy, gadżety znp, flaga znp, czasopisma, www.wydped.pl, zeszyty kieleckie, sklepznp.pl, www.sklepznp.pl ZNP

Powiązane

Publikacje dla nauczycieli, rodziców, uczniów