W ogrodzie dźwięków języka polskiego – LOGOPEDIA

Program profilaktyczno-terapeutyczny do kształtowania świadomości fonologicznej i artykulacyjnej głosek
Bożena Kołcun

65,00 

Na stanie

- +

   W książce zaprezentowano wszystkie dźwięki języka polskiego na tle bogatego kontekstu lingwistycznego: od sylab, słów, zdań, opowiadań, rymowanek, wierszy, wyliczanek, obrazków do słownego opisywania, zabaw i ćwiczeń kształcących polską mowę.

Życzymy „…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.
* * *
Podstawowe założenie ćwiczeń proponowanych dzieciom z zaburzeniami artykulacji w recenzowanej publikacji dotyczy nie tylko rozpoznawania samych cech dystynktywnych głoski, ale – zgodnie z etapami nabywania mowy i języka – również tworzenia wyrazów, zdań i tekstów oraz rozwiązywania zadań językowych poprzez pomysł literacki i zabawę. Przedstawione ćwiczenia zgodnie z zamiarem autorki ułożone są według klucza: głoska/ fonem–litera–wyraz–tekst. Klucz ten jest oparty na psycholingwistycznych teoriach rozwoju językowego, według których dziecko po opanowaniu języka mówionego przechodzi na wyższy poziom komunikowania się: poznaje litery jako znaki graficzne głosek, uświadamia sobie budowę wyrazów i zdań. Następnie tworzy wielozdaniowe komunikaty i teksty o różnej funkcji.
W części teoretycznej książki uwidacznia się troska autorki o zatracenie przez dzieci radości z zabaw językowych. Każde ćwiczenie zaproponowane w publikacji może być bazą do dalszych zabaw językowo-literackich, stanowi ramę do zmiany materiału werbalnego i wprowadzania tego samego ćwiczenia przy innym, trudniejszym materiale słownym. Ćwiczenia można przeprowadzić w ciągu jednego godzinnego spotkania terapeutycznego. Warto je połączyć z plastycznymi i ruchowymi formami aktywności dziecka, tym samym oddziałując polisensorycznie na proces uczenia się. Ćwiczenia zaproponowane w książce są w zasadzie planem terapii logopedycznej z gotowymi wzorami zabaw i ćwiczeń językowych. I choćby z tego powodu warto po tę publikację sięgnąć.

dr n. hum. Ewa Boksa
(fragment recenzji)

Bożena Kołcun jest psychologiem, logopedą, terapeutą dysleksji rozwojowej (absolwentka UMCS w Lublinie w zakresie psychologii, podyplomowych studiów w zakresie surdologopedii i afazjologii oraz diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej). Zajmuje się diagnozą psychologiczną, diagnozą dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i mowy. Prowadzi terapię logopedyczną.
Przeprowadza komputerowe badania słuchu.

ISBN: 978-83-7173-370-3
Liczba stron: 467
Oprawa: miękka
Format: A4

Może spodoba się również…

Nasi partnerzy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce

tel. (41) 346 21 81 (sekretariat)
tel./fax (41) 346 21 80

tel. (41) 366 07 01 (dział handlowy)
kom. 692 962 066 (dział handlowy)

e-mail: handel@wydped.pl
e-mail: redakcja@wydped.pl