O firmie

Początek działalności Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP sięga 1955 roku, kiedy grupa polonistów z Sandomierza podjęła się trudu stworzenia dla nauczycieli języka polskiego pisma o profilu merytoryczno-metodycznym zatytułowanego „Biuletyn Państwowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych Język Polski”. W tym samym czasie Wydawnictwo zaczęło również wydawać kwartalnik „Rozkład materiału nauczania z języka polskiego dla klas I–IV”. Te dwie pozycje stały się zaczątkiem naszej firmy działającej pod patronatem Związku Nauczycielstwa Polskiego do dnia dzisiejszego.

Okres wieloletniej pracy wydawniczej obfitował w wiele zmian i przekształceń związanych z kolejnymi reformami w oświacie, a także z oczekiwaniami Czytelników.

Obok periodyków, które znane były i są pod nazwą Zeszyty Kieleckie, zaczęliśmy publikować zwarte pozycje pomocnicze dla nauczycieli i uczniów wszystkich szczebli nauczania.
Z czasem pojawiły się również poradniki psychologiczno-pedagogiczne, dyktanda i ćwiczenia polonistyczne, językowe, ortograficzne, logopedyczne i na różnego rodzaju dysfunkcje, także broszurki z zakresu prawa dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach z oficyny o zasięgu lokalnym stało się Wydawnictwem ogólnokrajowym, a nawet ogólnoświatowym, powszechnie znanym. Szkoły Polonijne na całym świecie nabywały czasopisma metodyczne – Zeszyty Kieleckie – przez wiele lat.

Nasze publikacje stanowią cenną pomoc – zarówno dla studentów myślących o zawodzie nauczyciela, jak i dla tych, którzy już uczą w nieustannie zmieniającej się szkole. Książki służą także wsparciem psychologom, pedagogom, logopedom, terapeutom, rodzicom, uczniom i dzieciom. Jakość treści merytorycznych jest dla nas szczególnie ważna, dlatego większość publikowanych książek jest recenzowana przez specjalistów w określonych dziedzinach.

Blisko siedemdziesiąt lat działalności w polskich, stale zmieniających się warunkach dobrze świadczy o ogromnym wysiłku i dynamice zarówno kieleckiego, jak i ogólnopolskiego środowiska nauczycielskiego i naukowego, którego liczni przedstawiciele od lat z nami współpracują, oraz o patronującym nam Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dbałość o najwyższą jakość treści merytorycznych w publikacjach, utrzymywanie najlepszych relacji i kontaktów z odbiorcami oraz doradztwo, elastyczność i szybkość działania przy realizacji zamówień są dla nas najważniejsze i stanowią motto przewodnie naszej działalności.

Aktualne publikacje Wydawnictwa:

 • Czasopisma:
  • przedmiotowo-metodyczne, tzw. Zeszyty Kieleckie, które od 2019 stały się jednocześnie książkami tematycznymi; każdy zeszyt ma swój tytuł i w jego obrębie proponuje treści teoretyczne, a także praktyczne (karty pracy, autorskie rozwiązania metodyczne, ćwiczenia, zadania dla uczniów itp.):
   • Edukacja Wczesnoszkolna
   • Język Polski w Szkole Podstawowej
   • Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
  • Przegląd Historyczno-Oświatowy
 • Poradniki psychologiczno-pedagogiczne
 • Ćwiczenia polonistyczne, ortograficzne, logopedyczne, na różne dysfunkcje
 • Publikacje metodyczne dla polonistów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 • Bajki dla dzieci
 • Biblioteczka prawna nauczyciela i pracownika oświaty

W swojej ofercie posiadamy również publikacje oraz wiele produktów przydatnych w pracy członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Nasi partnerzy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce

tel. (41) 346 21 81 (sekretariat)
tel./fax (41) 346 21 80

tel. (41) 366 07 01 (dział handlowy)
kom. 692 962 066 (dział handlowy)

e-mail: handel@wydped.pl
e-mail: redakcja@wydped.pl