Aktywność twórcza w pracy z tekstem 2023/2024 nr 1

Edukacja wczesnoszkolna 2023/2024 nr 1
Zeszyty Kieleckie
pod redakcją Zuzanny Zbróg i Beaty Bugajskiej-Jaszczołt
Liczba stron: 176

45,00 

- +

Spis treści – zobacz pdf ↵

Ponad rok temu pod redakcją Janiny Uszyńskiej-Jarmoc i Zuzanny Zbróg powstał zeszyt „Edukacji Wczesnoszkolnej” (nr 2, 2021/2022) zatytułowany Kreatywność uczniów klas I–III w przestrzeni edukacyjnej. Obecny numer pt.  Aktywność twórcza w pracy z tekstem jest rozwinięciem tematu, który wywołuje żywe zainteresowanie nauczycieli chcących pracować z najmłodszymi uczniami w modelu konstruktywistycznym. Dziecko postrzegane jako aktywne, mądre, twórcze, autonomiczne, odpowiedzialne, samodzielne to perspektywa charakteryzująca podejście prorozwojowe do uczniów klas I–III w ramach tego nurtu. Aktywizowanie dzieci wiąże się z tworzeniem przez nauczyciela okazji do ujawniania się i rozwijania potencjału twórczego dzieci, wymaga stwarzania przez niego sytuacji sprzyjających samodzielnemu uczeniu się w grupie, zadawania pytań problemowych stymulujących wytwarzanie pomysłów. Praca z tekstem na zajęciach polonistycznych i matematycznych stwarza ku temu wiele okazji. Szczególnie nowatorskie podejście do aktywnego uczenia się przez twórcze działania dostrzec można w dziale „Doświadczenia i projekty”, skonstruowanym ze znakomitych tekstów doświadczonych badaczek i praktyków edukacji małego dziecka, realizatorek innowacyjnych projektów edukacyjnych dla dzieci. Redaktorki tego zeszytu „Edukacji Wczesnoszkolnej” od lat pracują z nauczycielami i studentami, budując świadomość takiego organizowania środowiska uczenia się, które sprzyja aktywizacji dzieci podczas uczenia się. Numer poświęcony aktywności twórczej w pracy z tekstem zawiera więc wiele interesujących i niestandardowych propozycji, które mogą być inspiracją do zajęć sprzyjających ujawnianiu dziecięcego potencjału w I etapie edukacji.

dr hab. prof. UJK Zuzanna Zbróg
dr Beata Bugajska-Jaszczołt

Może spodoba się również…

Nasi partnerzy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce

tel. (41) 346 21 81 (sekretariat)
tel./fax (41) 346 21 80

tel. (41) 366 07 01 (dział handlowy)
kom. 692 962 066 (dział handlowy)

e-mail: handel@wydped.pl
e-mail: redakcja@wydped.pl