Matematyczna edukacja wczesnoszkolna

Teoria i praktyka

Zbigniew Semadeni, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Gustaw Treliński,
Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czajkowska

40,00 

Na stanie

- +

   W Matematycznej edukacji wczesnoszkolnej przedstawione zostały – systematycznie i klarownie – najważniejsze zagadnienia edukacji matematycznej dzieci w wieku od przedszkola po klasę IV szkoły podstawowej.
Wykładowcy i studenci edukacji wczesnoszkolnej znajdą w książce pełny kurs podstawowej wiedzy merytoryczno-metodycznej dotyczącej edukacji matematycznej, oparty na solidnych podstawach naukowych i na założeniu zgodności procesu kształcenia z naturalnym rozwojem umysłowym i emocjonalnym dzieci.
Szczególny nacisk położono tu na analizę rozmaitych błędnych poglądów dydaktycznych zakorzenionych w społeczeństwie i w praktyce szkolnej. Choć badania naukowe prowadzone w Polsce i w innych krajach dawno ukazały ich niewłaściwość, przekonania te nadal stanowią główną przyczynę nadmiernych trudności dzieci i niezadowalających wyników nauczania.
W książce wyjaśniono również nieporozumienia dotyczące matematycznych uzdolnień dzieci oraz zawarto wskazówki, jak te uzdolnienia rozpoznać i skutecznie rozwijać. Wiadomo, że ujawniają się one u połowy przedszkolaków (jeśli stworzy się im odpowiednie warunki), a wybitnymi zdolnościami wykazuje się co czwarte dziecko w szóstym roku życia. Niestety po pójściu do I klasy liczba takich dzieci znacząco spada.
Dla nauczycieli klas I–III szczególnie ważne jest to, że opisane w tej pozycji prawidłowości dotyczące skutecznego uczenia się matematyki i przechodzenia dzieci na coraz wyższe poziomy rozumienia stosują się zarówno przy doskonaleniu tradycyjnego nauczania w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i w tych grupach, w których nauczyciele zostawiają dzieciom większą swobodę i wspierają je w samodzielnej działalności matematycznej.
Także rodzice zatroskani o edukację swoich dzieci znajdą w naszej książce wiele informacji o przyczynach trudności pojawiających się podczas nauki matematyki, jak również rady i wskazówki dotyczące wspomagania rozwoju dzieci. Wszyscy zainteresowani znajdą też informacje, jak można wykryć uzdolnienia matematyczne dziecka i jak je stymulować.

Informacje o Autorach

Zbigniew Semadeni – emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor WSGE w Józefowie. Autor około stu prac z matematyki i dydaktyki matematyki. Były wykładowca uniwersytetów w: Seattle (1961–1962), Toronto (1982–1983), Sydney (1984) i University of California w Davis (1989–1990); w latach 1973–1985 zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematycznego PAN; przewodniczący Komisji Nauczania Matematyki Komitetu Nauk Matematycznych PAN (1972–1993); ekspert MEN współpracujący przy opracowywaniu programów nauczania matematyki i edukacji początkowej (1969–1995) i przy podstawach programowych (2007–2009); wiceprezes International Commission on Mathematical Instruction (1983–1986); organizator i główny wykładowca Studium Nauczania Początkowego Matematyki Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego (1975–1977); redaktor i jeden z głównych autorów 4-tomowego dzieła Nauczanie Początkowe Matematyki (WSiP 1981–1987); autor podręczników matematyki dla klas I–III (WSiP 1990–1999).

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju i Edukacji Człowieka; kierownik Katedry Pedagogiki Małego Dziecka; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Do jej ważniejszych publikacji należą: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze (1992, wydanie IX w 2013), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli (1997, wydanie V w 2009 – współautor: E. Zielińska), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli (2012, redakcja tomu, autorstwo 25 i współautorstwo 9 rozdziałów), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu (2014, redakcja tomu, autorstwo 7 i współautorstwo 7 rozdziałów), Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla rodziców i nauczycieli. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi (2014, redakcja tomu, autorstwo 10 i współautorstwo 4 rozdziałów).

Gustaw Treliński – doktor hab., aktualnie prof. WSP im. Janusza Korczaka oraz WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczył w szkole podstawowej i liceum, a także w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i w kieleckich uczelniach: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, WSEiP oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej. Były dyrektor Instytutu Matematyki Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Autor i współautor 200 publikacji związanych z kształceniem matematycznym, z dydaktyką stosowania matematyki, matematyką w kształceniu zintegrowanym oraz z kształceniem nauczycieli. Do jego ważniejszych publikacji należą: Stosowanie matematyki jako problem dydaktyki matematyki (1982), Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I–III (2004), Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna: 3xM: Matematyka, Modelowanie, Metodyka (2011). Współautor popularnych zbiorów zadań: Matura w kieszeni, Bilet do liceum, Pewnym krokiem do liceum. Współtwórca dwóch projektów dydaktycznych: Błękitna Matematyka oraz Postrzegam świat całościowo – kształcenie zintegrowane (współautor programów, podręczników, obudowy metodycznej). Członek zespołu przygotowującego reformę systemu edukacji z roku 1999, w szczególności podstaw programowych. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Nauczanie Początkowe”. Jest rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych.

Beata Bugajska-Jaszczołt – doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki. Pracuje w Instytucie Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzone przez nią badania naukowe koncentrują się wokół organizacji nauczania matematyki, zagadnień wprowadzania i rozwijania pojęć matematycznych na różnych etapach edukacyjnych, a także problemów kształcenia nauczycieli. W swoich pracach wiele uwagi poświęca rozwijaniu aktywności ma tematycznych w procesie rozwiązywania zadań. Jest autorką i współautorką kilku dziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych.

Monika Czajkowska – doktor nauk matematycznych; od 1992 roku nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Matematyki; od 2009 roku pracownik naukowy w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Członek następujących zespołów badawczych: realizującego w Polsce badanie TEDS-M (2008–2009); realizującego w Polsce badanie PISA (od 2010); realizującego badanie OBUT (od 2012). Redaktor naczelny czasopisma „NiM+TI” (2007–2013); Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu Mathématiques sans frontieres w województwie świętokrzyskim (2002–2007); zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Turnieju Matematycznego (2010–2013). Dwukrotnie w 2011 roku na zlecenie MEN reprezentowała Polskę na spotkaniach grupy roboczej ds. kompetencji matematycznych, naukowych i technicznych (Thematic Working Group Mathematics, Science and Technology Education) działającej przy Komisji Europejskiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących nauczania matematyki na różnych etapach edukacyjnych oraz kształcenia przyszłych nauczycieli.

ISBN: 978-83-7173-309-3
Liczba stron: 286
Oprawa: miękka
Format: B5

Może spodoba się również…

Nasi partnerzy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce

tel. (41) 346 21 81 (sekretariat)
tel./fax (41) 346 21 80

tel. (41) 366 07 01 (dział handlowy)
kom. 692 962 066 (dział handlowy)

e-mail: handel@wydped.pl
e-mail: redakcja@wydped.pl