Kreatywność uczniów klas I-III w przestrzeni edukacyjnej 2021/2022 nr 2

Edukacja wczesnoszkolna 2021/2022 nr 2
Zeszyty Kieleckie
pod redakcją JaninyUszyńskiej-Jarmoc i Zuzanny Zbróg
Liczba stron: 160

39,00 

- +

Spis treści – zobacz pdf ↵

Jak dowodzą wyniki badań, to od stylu pracy nauczyciela zależą osiągnięcia uczniów i ich dobre samopoczucie w szkole. Tworzenie okazji do ujawniania się i rozwijania potencjału twórczego dzieci nie tylko nie jest tu wyjątkiem, ale wymaga organizowania przez nauczyciela specjalnego środowiska uczenia się i specyficznych działań stymulujących myślenie krytyczno-twórcze. Do działań tych najczęściej zalicza się:
dawanie dzieciom wystarczająco dużo czasu na rozwiązanie problemu czy wykonanie zadania, docenianie twórczych, niestereotypowych pomysłów, koncentrowanie uwagi na sposobie myślenia dziecka, na zrozumieniu jego perspektywy patrzenia na świat, zachęcanie do gier i zabaw, do eksperymentowania, powstrzymywanie się od osądzania, oceniania, wykorzystywanie pytań otwartych z wieloma możliwościami odpowiedzi, podkreślanie samodzielności, rozwijanie samosterowności, wykazywanie prawdziwego zainteresowania koncepcjami dziecka, szanowanie podjętych przez nie decyzji, dzielenie z dzieckiem ryzyka, dostrzeganie w błędach szans na uczenie się i powstawanie nowych rozwiązań, traktowanie dzieci po partnersku, z chęcią niesienia pomocy, gdy jej potrzebują.

Redaktorki tego numeru „Edukacji Wczesnoszkolnej” od lat pracują z nauczycielami i studentami, budując świadomość organizowania  takiego środowiska uczenia się, które pozwoli dzieciom na ujawnianie swojego twórczego potencjału. Rezultatem zachęcania do podzielenia się pomysłami i doświadczeniami z Czytelniczkami i Czytelnikami „Edukacji Wczesnoszkolnej” jest zeszyt poświęcony kreatywności uczniów klas I–III w przestrzeni edukacyjnej. Zawiera on wiele ciekawych propozycji, które mogą być inspiracją do nieustannych poszukiwań interesujących rozwiązań w codziennej praktyce szkolnej. Zapraszamy zatem do lektury.

dr hab. prof. UwB Janina Uszyńska-Jarmoc,
dr hab. prof. UJK Zuzanna Zbróg

Czasopismo – Zeszyty Kieleckie – to półrocznik i jednocześnie książka tematyczna. Dwa razy w roku możesz otrzymać kompendium na określony temat na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i polonistycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Możesz zaprenumerować całą serię lub zakupić wybraną książkę o określonej tematyce. Te książki są ponadczasowe! Możesz korzystać z nich teraz i przez kolejne lata!

Może spodoba się również…

Nasi partnerzy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce

tel. (41) 346 21 81 (sekretariat)
tel./fax (41) 346 21 80

tel. (41) 366 07 01 (dział handlowy)
kom. 692 962 066 (dział handlowy)

e-mail: handel@wydped.pl
e-mail: redakcja@wydped.pl