Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Tom I

pod redakcją naukową Anny Guzy i Danuty Krzyżyk

25,00 

- +

Zbiór ten wzbogaca wiedzę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, zaznajamia z wynikami badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród uczniów, z opiniami nauczycieli o uczniach mających specjalne potrzeby edukacyjne, wreszcie z badaniami procesu dydaktycznego. Artykuły skłaniają do głębszej refleksji nad tym, jak pracować z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostarczają przykładów metod i form tej pracy oraz wzorów postępowania dydaktycznego (zarówno w zespole klasowym, jak i indywidualnych).
Wartością licznych artykułów jest poza walorami teoretyczno-poznawczymi i praktycznymi przybliżenie przez autorów warsztatu metodologicznego (programowania badań, narzędzi badawczych, specjalistycznej bibliografii), a przede wszystkim otwieranie na dialog nauczycieli różnych przedmiotów, pedagogów szkolnych, rodziców, kuratorów w trosce o holistyczny rozwój uczniów.

Rekomendując tom do druku, wyrażam przekonanie, że zainteresuje on szerokie grono odbiorców oraz zainspiruje do kontynuowania badań i poszukiwania skutecznych form pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

(Z recenzji wydawniczej prof. UŚ dr hab. Heleny Synowiec)

ISBN/ISSN: 978-83-7173-271-3
Liczba stron: 170
Oprawa: miękka
Format: B5

Nasi partnerzy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce

tel. (41) 346 21 81 (sekretariat)
tel./fax (41) 346 21 80

tel. (41) 366 07 01 (dział handlowy)
kom. 692 962 066 (dział handlowy)

e-mail: handel@wydped.pl
e-mail: redakcja@wydped.pl