Praca z dziećmi z doświadczeniem migracji 2023/2024 nr 2

Edukacja wczesnoszkolna 2023/2024 nr 2
Zeszyty Kieleckie
pod redakcją Zuzanny Zbróg i Ewy żmijewskiej
Liczba stron: 160

45,00 

- +

Spis treści – zobacz pdf ↵

[…] odmienność innego jest moją odpowiedzialnością wobec niego, ta zaś jest uciążliwa, wymyka się.
Oznaką człowieczeństwa jest troska o innego […].
Bycie odpowiedzialnym za innego to bycie zakładnikiem.
Jestem zakładnikiem niezasłużenie,
ale to «niezasłużenie» stanowi istotny element odpowiedzialności.
Emmanuel Levinas, O Bogu, który nawiedza myśl
(Wyd. Homini, Kraków 2008, s. 50)

Mimo licznych przedsięwzięć związanych ze wsparciem dzieci cudzoziemskich w młodszym wieku szkolnym z doświadczeniem migracji, dla których język polski jest językiem obcym, wciąż brakuje materiałów dydaktycznych stanowiących inspirację dla nauczycieli klas I–III, w tym pracujących w oddziałach przygotowawczych. Zaproponowany Czytelnikom zeszyt został zatem zaplanowany tak, aby składające się nań teksty były cennym źródłem informacji na temat pracy z dziećmi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym.

Rekomendujemy Państwu także opracowania, które są rezultatem współpracy nauczycieli w projektach europejskich skoncentrowanych na edukacji różnojęzycznej i różnokulturowej, np. Erasmus+ Teacher Culture Pluri (TEACUP) czy projekt Alfabetyzacja dwujęzyczna uczniów oddziałów przygotowawczych, nagrodzony certyfikatem European Language Label.

Wszyscy autorzy tekstów zamieszczonych w tym numerze są związani z wieloma działaniami na rzecz rozwoju międzykulturowości i różnojęzyczności. Jesteśmy przekonane, że ich pomysły i doświadczenia będą inspirujące dla osób pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja poszerzy zasób materiałów, dzięki którym zarówno instytucje, jak i nauczyciele czy asystenci kulturowi będą mogli jeszcze efektywniej pomagać najmłodszym uczniom pochodzącym spoza Polski.

dr hab. prof. UJK Zuzanna Zbróg
dr Ewa Żmijewska

 

Może spodoba się również…

Nasi partnerzy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

ul. Targowa 7A/1, 25-520 Kielce

tel. (41) 346 21 81 (sekretariat)
tel./fax (41) 346 21 80

tel. (41) 366 07 01 (dział handlowy)
kom. 692 962 066 (dział handlowy)

e-mail: handel@wydped.pl
e-mail: redakcja@wydped.pl